Cekanje_001_web
Cekanje_002_web
Cekanje_003_web
Cekanje_004_web
Cekanje_005_web

Što se događa kad te uhvati sila baš kad stiže zadnji bus...

Izradili učenici prvog razreda PUG-a.

trajanje: 2 minute